Un futur estancat

31 01 2013

L’era tecnològica actual, clau pel desenvolupament científic i industrial, s’ha vist obligada a caminar de la mà de la crisi econòmica, tot i que van en direccions contràries. A Espanya, a més, els governants han establert retallades en els pressupostos públics per tal de disminuir la despesa pública de l’Estat, les quals dificulten l’avanç en la ciència.

El sector de l’I+D a Espanya està tocant fons perquè aquests ajustos econòmics no permeten avançar d’una manera òptima en la investigació com fins ara, i obliguen als joves científics a marxar a l’estranger. Aquestes retallades no generen cap tipus d’expectativa per al futur d’un país i obstaculitzen seriosament el canvi de model productiu fonamental per superar la crisi econòmica.

Espanya no actua en favor de la recuperació de l’atur juvenil i sembla que no és conscient del desastre que aquesta situació comporta ara, i en un futur, per a la població. Que un de cada dos joves no disposi de feina és una xifra alarmant. Però mentre la Comissió Europea exigeix a Espanya que acabi amb l’excessiu atur juvenil per evitar una “generació perduda” i els principals organismes internacionals demanen un canvi de model productiu –cap a la societat del coneixement, Espanya redueix en els últims quatre anys un 40% de la inversió en I+D. Així, el Pressupost General de l’Estat per a 2013 dedica només 5.562 milions d’euros a l’I+D+i, igual que el del 2005.

Font imatge: www.abc.es

Font imatge: http://www.abc.es

El passat 2012, el Govern va retallar un 25% aquests pressupostos respecte l’any anterior. La inversió espanyola en I+D suposa només l’1,33 del PIB, lluny del 2% que destina de mitjana la Unió Europea, provocant una falta de liquiditat i menys beques per a investigadors per a projectes científics i tecnològics. Segons Emilio Criado, investigador i membre de CC.OO en el Consell Rector del CSIC, aquestes retallades repercuteixen en “el descens dramàtic de la capacitat operativa dels centres d’investigació” que, alhora, fan perillar el primer relleu generacional de la ciència espanyola. 

Així doncs, la investigació és un procés social que parteix d’un finançament públic per tal de poder estudiar i permetre el desenvolupament de la societat. Els resultats de les investigacions desemboquen en una millora de la societat del coneixement que no es pot produir òptimament si aquest finançament públic de l’Estat no és suficient. La situació de la ciència en les últimes dècades havia posicionat el sector de l’I+D espanyol entre els millors de la UE, però les retallades actuals en redueixen la qualitat i l’excel·lència. 

Enllaços relacionats:

Atur juvenil

Congrés dels Diputats- Pressupostos 2013.

Ministeri de Ciència i Innovació (govern espanyol).

Anuncios